پرنده گلکسی معرفی انواع Samsung Galaxy Note 8

پرنده: گلکسی معرفی انواع Samsung Galaxy Note 8 samsung galaxy note 7

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آمر مهم حمله شیراز معرفی شود ، ٦ ساعت نفس‌گير در دادگاه نظامي/ مطهری

متهمان به جلسه آمده اند؛ پنج فرد نظامي. خيلي براق در جلسه مي گويند آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع در فرودگاه شيراز، آنها نبوده اند. نام فرد مدنظر ولی سر ز

آمر مهم حمله شیراز معرفی شود ، ٦ ساعت نفس‌گير در دادگاه نظامي/ مطهری

٦ ساعت نفس گير در دادگاه نظامي/ مطهری: آمر مهم حمله شیراز معرفی شود

عبارات مهم : شیراز

متهمان به جلسه آمده اند؛ پنج فرد نظامي. خيلي براق در جلسه مي گويند آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع در فرودگاه شيراز، آنها نبوده اند. نام فرد مدنظر ولی سر زبان ها هست. آنها سر کارشان بوده اند که فرمان رسيده بايد به فرودگاه شيراز بروند؛ جايي که بنا بوده علي مطهري از آنجا عازم دانشگاه شيراز شود و سخنراني کند. ١٨ اسفند ٩٣، حمله انجام مي شود؛ زماني که علي مطهري، نماينده مجلس نهم، در يک تاکسي زرد رنگ عازم دانشگاه شده است بود. موتورها و نيروها تاکسي را احاطه مي کنند.

آمر مهم حمله شیراز معرفی شود ، ٦ ساعت نفس‌گير در دادگاه نظامي/ مطهری

سنگ و آجر و اقلام ديگر به سمت ماشین روانه مي شود. به فرمان فرد مد نظر، با آجرپاره از نماينده مجلس استقبال مي شود. دليلش نامعلوم هست. رسم و نشان آمر اصلي آن روزها نامشخص بود؛ حالا متهمان بي هيچ رودربايستي، جلسه دادگاه را مکان مناسبي ديده اند که بگويند صرفا عامل اين حمله بوده اند و آمر حالا به گفته مطهري، ارتقا هم گرفته هست.

علي مطهري در جلسه حاضر نيست؛ وکيلش به نيابت از او آمده تا پيگير امور باشد. پيغام مطهري ولی در دستان آقاي وکيل هست؛ آمر معرفي شود، مطهري رضايت خواهد داد.

متهمان به جلسه آمده اند؛ پنج فرد نظامي. خيلي براق در جلسه مي گويند آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع در فرودگاه شيراز، آنها نبوده اند. نام فرد مدنظر ولی سر ز

نامه علي مطهري در دست وکيل او هست. مطهري در متن نامه تأکيد کرده: «دليل شکايت اين جانب از آمران اتفاق شيراز، اين بوده که اين گونه حوادث تکرار نشود و اين افراد ابزار دست دوستان نادان انقلاب قرار نگيرند».

در بخش ديگري از نامه مطهري نيز آمده: «از متهمان آمريت در آن اتفاق انتظار دارم آمر اصلي را اعلام کنند. البته همه مي شناسيم و متأسفانه ارتقا پيدا کرد و البته براي حفظ آبرويش او را معرفي نخواهيم کرد».

اسم آمر حمله را نمي گوييم

آمر مهم حمله شیراز معرفی شود ، ٦ ساعت نفس‌گير در دادگاه نظامي/ مطهری

مصطفي ترک همداني به ايلنا خبر داده: «در جلسه اخير دادگاه حمله به علي مطهري، متهمان در دفاع از خود ضمن معرفي آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع در فرودگاه شيراز، فرد آمر مسئول دانسته اند».

خبرنگار «شرق» از وکيل مطهري خواسته تا اطلاعات بيشتري راجع به آمر اصلي حمله به مطهري داده شود؛ چراکه شايد خيلي ها- برعکس آنچه آقاي مطهري گفته اند- اين فرد را نشناسند. ترک همداني پاسخي به سؤال «شرق» نداده و تأکيد دارد بر اساس خواسته آقاي مطهري، بنا داريم نامي از آمر اصلي حمله شيراز مطرح نشود. به اين ترتيب، جلسه دادگاه رسيدگي به شکايت علي مطهري از متهمان حمله شيراز، به پايان رسيده هست. آخرين جلسه دادگاه علي مطهري شش ساعت به طول انجاميده هست. شعبه يک دادگاه نظامي شيراز به رياست قاضي صفري، ميزبان وکيل و متهمان بود و تحقيق، بررسي و شنيدن آخرين دفاع متهمان و آمران حمله به علي مطهري در ۱۸ اسفند ۹۳ در فرودگاه شيراز، در دستور کار بوده است.

متهمان به جلسه آمده اند؛ پنج فرد نظامي. خيلي براق در جلسه مي گويند آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع در فرودگاه شيراز، آنها نبوده اند. نام فرد مدنظر ولی سر ز

اخلال در جلسه ٦ساعته دادگاه

ترک همداني به اخلال صورت گرفته در جلسه شش ساعته دادگاه علي مطهري اشاره دارد. او در پاسخ به سؤال «شرق» راجع به بيان جزئيات اين اخلال گفته: «به اخلالگر و عنوان اخلال نمي پردازم. فرد آمر در جلسه نبود. متهمان در دو جا به نقش آمر اشاره کردند؛ در جايي که وقفه پيش آمد، با خود متهمان حرف زدم. خودشان هم گفتند ما کاره اي نبوده ايم و وقتي فراخوان انجام شد، ما آمديم. فراخوان به دستور بوده و در دفاعيات خود هم به صراحت به نقش آمر اشاره داشتند.

اينکه تماس گرفتند و درخواست کردند براي تجمع حاضر شويم». وکيل علي مطهري همچنين تأکيد کرده: «متهمان در جلسه گفته اند درست است ما افراد را دعوت کرديم؛ ولی دستور داشتيم تا اين کار را انجام دهيم». علي مطهري در جلسه دادگاه حاضر نشده هست؛ ولی آن طور که ترک همداني گفته، «او در نامه اي رضايت مشروط خود را به معرفي آمر اصلي منوط دانست. به نظر مي رسد شرايط براي مختومه شدن اين پرونده مهياست».

آمر مهم حمله شیراز معرفی شود ، ٦ ساعت نفس‌گير در دادگاه نظامي/ مطهری

ترک همداني همچنين تأکيد کرده: «به نظر مي رسد از آنجا که شرط آقاي مطهري محقق شده، نسبت به مابقي متهمان رضايت دهند؛ ولی از آنجا که علاوه بر شاکي خصوصي، مدعي العموم هم از آنها شکايت کرده، رضايت موکل بنده فقط در صورت متهم آشنا شدن اينها، از اسباب تخفيف مجازات بوده و مي تواند مؤثر باشد».

موتورسواراني که دستور داشتند

اسفند ٩٣ همه چيز مهياي يک سخنراني بود؛ علي مطهري در جمع دانشجويان محبوب هست، صريح سخن مي گويد و بارها در جمع هاي دانشجويي بي پرده به سؤال هاي خط قرمز پاسخ داده هست. آن موقع گويا در شيراز آب و هواي سياست به شکلي بود که سخنان علي مطهري تحمل نمي شد؛ ولی ماجرا صرفا به تحمل سخنان او ختم نشد. دستور رسيد گروهي به سمت فرودگاه شيراز بروند. تصاوير به جامانده از حمله موتورسواران و پرتاب کنندگان آجر، کماکان در موتورهاي جست وجوگر آنلاين به چشم مي خورد. کت وشلوار علي مطهري گوجه اي هست؛ گويا علاوه بر پاره آجر، اين هم بخش ديگري از ميهمان نوازي برخي از علي مطهري بوده هست. مطهري پيش تر گفته بود ابعاد حمله به شکلي بود که امکان آسيب جدي نيز وجود داشت؛ چنانچه آخر احتمالي پرتاب پاره آجر و سنگ به سمت ماشين براي آن افراد مشخص بود. علاوه بر علي مطهري، تندروها سال بعد مانع از سخنراني الهه کولايي در شيراز شدند؛ البته با روشي مترقيانه تر.

براي توقف سخنراني کولايي، طرحي نو درانداختند

کولايي که از هواپيما پايين آمد و پايش به فرودگاه شيراز رسيد، دو طرفش نشستند و مؤدبانه از او درخواست کردند با پرواز بعدي راهي پایتخت کشور عزیزمان ایران شود. اين طور بود که کولايي را اين بار به شکل وي آي پي، سوار ماشين هاي مخصوص فرودگاه و تا پايين پرواز اسکورت کردند. به اين ترتيب، سخنراني کولايي با حاشيه اي کم در شيراز منتفي شد. علي مطهري حالا نايب رئيس مجلس هست. پرونده شيراز به سمت مختومه شدن پيش مي رود. از اسفند ٩٣ تا شهريور ٩٦ راه درازي هست؛ سه سال پيگيري مدام پرونده اي که ماحصل يک دستور بود و نزديک به يک ساعت صف آرايي و دقايقي حمله؛ حمله اي که حالا بنا است درس عبرتي براي ديگر تندروها شود تا برابر رأي مخالف، دست به سنگ و پاره آجر نبرند.

———————————————–

مطهری: آمر مهم حمله شیراز معرفی شود

نایب رییس مجلس شورای اسلامی خواستار معرفی آمر مهم حمله شیراز از سوی متهمان این پرونده شد و گفت که این فرد ارتقاء پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری خطاب به رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک استان فارس آمده است:

«ریاست محترم شعبه اول دادگاه نظامی یک استان فارس

با اهدای سلام، علاقه مند بودم که در جلسه دادگاه مورخ ۱۱ /۶ /۹۶ حضور می یافتم و خدمت می رسیدم لیکن چند برنامه از جمله برنامه سفر مانع شد.

به عرض می رساند علت شکایت اینجانب از آمران اتفاق شیراز این بوده که این گونه حوادث تکرار نشود و این افراد ابزار دست دوستان نادان و انقلاب قرار نگیرند و خود فکر و اندیشه خویش را به کار اندازند و بفهمند که راه دفاع از انقلاب این گونه کارها نیست بلکه آزادی دادن به افکار مخالف و پاسخ دادن به شبهات است.

از متهمان آمریت در آن اتفاق انتظار دارم که آمر مهم را که همه می شناسیم و متاسفانه ارتقاء پیدا کرد و البته جهت حفظ آبرویش او را معرفی نخواهم کرد و شکایتی علیه وی نخواهم داشت اعلام نمایند تا از جرم آنها کاسته شود و در این صورت اینجانب نیز مسئله رضایت را بررسی خواهم کرد.»

اخبار سیاسی – شرق /ایسنا

واژه های کلیدی: شیراز | دادگاه | سخنراني | فرودگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz